Περιοδικό Sun & Shadow

Το SUN & SHADOW είναι ένα περιοδικό που εκδίδεται σε 3 τεύχη το χρόνο. Με τις εξελίξεις στον κλάδο της σκίασης και ηλιοπροστασίας να τρέχουν διαρκώς, ο σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνεται και να εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του, με βάση τις εκάστοτε καταναλωτικές ανάγκες.
Tο περιοδικό SUN & SHADOWσε συνδυασμό με όλα τα εργαλεία του, παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση προσεγγίζοντας τις σύγχρονες κτιριακές κατασκευές, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους σε όλους τους τομείς της δόμησης και του εξοπλισμού των κτιρίων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SUN & SHADOW ΣΤΟ FACEBOOK

Pin It on Pinterest