Περιοδικό Ο Ψυκτικός

Η SUN&SHADOW είναι η διοργάνωση για τα συστήματα σκίασης, την ηλιοπροστασία, το κτίριο και την ενεργειακή αναβάθμιση. Ως αναπόσπαστο μέρος του κελύφους του κτιρίου σε κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η σκίαση έχει εξελιχθεί από μια απλή συνιστώσα σε μια «βασική έννοια της διαχείρισης του ηλιακού φωτός». Έτσι, η σκίαση μπαίνει επίσημα πλέον στον κλάδο της ενεργειακής αναβάθμισης και αποτελεί ζωτικό κομμάτι του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της προστασίας του κτιρίου.

Στη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή και αγορά Σκίασης και Ηλιοπροστασίας, η SUN&SHADOW δίνει το στίγμα και συγκεντρώνει τα νέα προϊόντα και τις τάσεις σε μία ακόμα διοργάνωση – ορόσημο για τον επαγγελματικό κλάδο και το κοινό.

Pin It on Pinterest