Περιοδικό BIOENERGY NEWS

Το BIOENERGY NEWS είναι το μοναδικό εξειδικευμένο ηλεκτρονικό 2μηνιαίο περιοδικό και portal, το οποίο προσεγγίζει την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, του βιοαερίου και των βιοκαυσίμων, καθώς και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Έχει σκοπό να ενημερώνει τους αναγνώστες του για θέματα επικαιρότητας, νέες τεχνολογίες και προϊόντα. Επίσης, παρουσιάζει προϊόντα, εγκαταστάσεις και εταιρείες, προάγει την καινοτομία στον κλάδο, δημοσιεύει συνεντεύξεις, επιστημονικά άρθρα και ενημερώνει για εκδηλώσεις και εκθέσεις σχετικά με τη βιοενέργεια.

Το BIOENERGY NEWS συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την ΕΛΕΑΒΙΟΜ (Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας), το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης).

Pin It on Pinterest